Συχνές Ερωτήσεις

Strumf

Η σελίδα αυτή έχει γραφτεί από μέλη της ομάδας και έχει σκοπό να απαντήσει σε διάφορα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ομάδα έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κατανόησή των διαδικασιών και των λειτουργιών της ομάδας από νέα μέλη και εξωτερικούς συνεργάτες.

Χρειάζεται να είμαι φοιτητής του ΟΠΑ για να πάρω μέρος στην ομάδα;
Όχι, καθώς η ομάδα δέχεται και μέλη που δεν φοιτούν σε αυτό.