Συχνές Ερωτήσεις

Strumf

Η σελίδα αυτή έχει γραφτεί από μέλη της ομάδας και έχει σκοπό να απαντήσει σε διάφορα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ομάδα έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κατανόησή των διαδικασιών και των λειτουργιών της ομάδας από νέα μέλη και εξωτερικούς συνεργάτες.

Χρειάζεται να είμαι φοιτητής του ΟΠΑ για να πάρω μέρος στην ομάδα;
Όχι, καθώς η ομάδα δέχεται και μέλη που δεν φοιτούν σε αυτό. Η ομάδα είναι για όσους θέλουν να ασχοληθούν με το θέατρο ανεξαρτήτως φοιτητικής ιδιότητας.

Είναι η παράσταση αυτοσκοπός της ομάδας;
Όχι, ο σκοπός της ομάδας είναι η απόκτηση θεατρικών γνώσεων πάνω στο θέατρο μέσω ασκήσεων και θεατρικών παιχνιδιών.

Είναι η συμμετοχή στα εργαστήρια της ομάδας απαραίτητη για να γίνω μέλος;
Ναι. Ιδανικά πρέπει κάθε μέλος να πάρει μέρος σε τουλάχιστον 3 εργαστήρια για να μπορεί να θεωρηθεί μέλος. Καλό θα ήταν και σε μια ολομέλεια.

Στα εργαστήρια της ομάδας μπορούν να συμμετέχουν μόνο μέλη;
Όχι, στα εργαστήρια μας μπορούν να συμμετέχουν και άτομα που δεν είναι μέλη.

Η ομάδα χρηματοδοτείται από το ΟΠΑ;
Η ομάδα χρηματοδοτείται από το ΟΠΑ, αλλά διατηρεί και το δικό της ταμείο από τα έσοδα των party και του κουτιού οικονομικής ενίσχυσης που έχει στις παραστάσεις.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μελών της ομάδας;
Για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας, τα μέλη οφείλουν να αναλαμβάνουν διάφορα πόστα μέσα σε αυτήν με συγκεκριμένες αρμοδιότητες καθώς η ομάδα είναι αυτό-διαχειριζόμενη. Για αυτό τον λόγο, κάθε μέλος έχει την υποχρέωση να παρευρίσκεται στις συναντήσεις και να βοηθά με όποιον τρόπο μπορεί στην ομαλή λειτουργία της ομάδας.

Ποια είναι τα πόστα στα οποία μπορώ να πάρω μέρος;
Πόστο Οικονομικών 💸, Πόστο Θεάτρου 🎭, Πόστο Διαφήμισης 📺, Πόστο Party 💃, Πόστο Ένωσης 👪, Πόστο Βεστιαρίου 👚, Πόστο Εργαστηρίων 🧪, Πόστο Επικοινωνίας 😃, Πόστο Πληροφορικής 💻

Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις για την λειτουργία της ομάδας;
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συνδιαμόρφωση κατά το δυνατόν, έπειτα από συζήτηση σε ολομέλεια, αλλιώς με πλειοψηφία του 90%.

Κάθε πότε γίνονται ολομέλειες;
Οι ολομέλειες γίνονται κατά παράδοση μια φορά κάθε μήνα, αλλά και όποτε κρίνεται από την ομάδα αναγκαίο. Κατά την διάρκεια της κρατούνται πρακτικά τα οποία αργότερα κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της ομάδας.